O firmie

Telestar S.A. wywodzi się ze spółki Telestar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założonej w 2002 roku. Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309370, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-26-28-280, Regon: 015031718. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego Telestar S.A. wynosi 10.000.000,00 PLN.

Przedmiotem działalności Grupy Medialnej jest telewizja oraz internet. Firma jest właścicielem stacji telewizyjnej Telewizja Interaktywna iTV oraz witryn internetowych.

Telestar stworzył unikatową grupę portali internetowych, której celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. Obserwując światowe tendencje migracji mediów w stronę internetu, synergię monitorów – telewizyjnego, komputerowego i wyświetlacza telefonu komórkowego, Telestar jako pierwszy na polskim rynku umobilnił serwisy wzbogacając je jednocześnie o najnowsze technologie, takie jak streeming brazu i dźwięku na komórkę, wap czy 3G a także zapewniając pełną interaktywność.
Telewizja Interaktywna iTV rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku. „iTV” jest pierwszą interaktywną telewizją w Polsce, nadającą program 24 godziny na dobę, z czego 15 godzin to emisja na żywo. Od początku swego istnienia iTV adresowana jest do widzów otwartych na nowe technologie.
W kwietniu 2012 rozpoczęła się emisja sygnału kanału HOT TV.  Nowa stacja ma zapewniać dogodny, 24 – godzinny dostęp do muzyki i rozrywki.